Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Διακρίσεις σε βάρος των μπαμπάδων βλέπει ο Συνήγορος του Πολίτη

Πατέρες με ανήλικα ή ανίκανα τέκνα πρέπει να παίρνουν πλήρη σύνταξη

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πρέπει να τροποποιηθούν, καθώς δημιουργούν διάκριση εις βάρος πατέρων που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Σε επιστολή της προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Οικονομικών η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι, με βάση την αρχή της ισότητας, ο πατέρας -ιδίως ο χήρος- με τέκνα ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία δικαιούται πλήρη σύνταξη, χωρίς επιπρόσθετες εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις όποτε και αν συμπληρώσει το 50ο έτος ηλικίας και τα χρόνια εργασίας, αναφέρει το ΑΜΠΕ.
Συγκεκριμένα νόμος του 2010 ορίζει ότι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης όσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας και έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό και άνω.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2011 ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία φαίνεται ότι στερεί τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη οι πατέρες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 χρόνια ασφάλισης πριν το τέλος του 2011, παρά το γεγονός ότι συμπληρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του νέου νόμου (όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης).
Η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε κατ' αρχάς να ερμηνευτεί ο νέος νόμος σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του, δηλαδή την προσαρμογή σε ευρωπαϊκή Οδηγία ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ φύλων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Συνήγορος ζήτησε νομοθετική τροποποίηση ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου