Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Πέντε ηθοποιοί μιλούν για το ΣΥΓΑΠΑ, ΓΟΝΕΙΣ, διαζύγια

http://www.veoh.com/watch/v19634106yxz6apwb
<object width="410" height="341" id="veohFlashPlayer" name="veohFlashPlayer"><param name="movie" value="http://www.veoh.com/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.7.0.1364&permalinkId=v19634106yxz6apwb&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=22295224"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.veoh.com/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.7.0.1364&permalinkId=v19634106yxz6apwb&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=22295224" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="341" id="veohFlashPlayerEmbed" name="veohFlashPlayerEmbed"></embed></object><br /><font size="1">Watch <a href="http://www.veoh.com/watch/v19634106yxz6apwb">DIVORCED FATHERS</a> in <a href="http://www.veoh.com/browse/videos/category/educational_and_howto">Educational & How-To</a>  |  View More <a href="http://www.veoh.com">Free Videos Online at Veoh.com</a></font>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου