Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

28 Σεπτεμβρίου 2012: Διεθνής Διαμαρτυρία για την Κακοποίηση των Παιδιών των Διαζυγίων

Στην Ελλάδα: Αθήνα & Θεσσαλονίκη από το ΣΥΓΑΠΑ. Πλατεία Αγ Σοφίας και Σύνταγμα

INTERNATIONAL PROTEST : 28th Sept 2012: Locally Worldwide!

Davey's definative blog !

WELCOME ALL STATES CANADA, THE UK , AUSTRALIA AND BEYOND!All groups welcome, men, women, grandparents, other extended family, former and current foster children, adult children of divorced parents. It is time to collectively make a stand. I hope to see you this year.


Deb Justice For Families and Children Lynn Picciano and Jacqueline X MassageTherapist are Coordinators for all the Northeast regions email Jan Smith for info on the other regions please call we need all on board in every state. WE THE PARENTS MOTHE...RS FATHERS GRANDPARENTS SISTERS BROTHERS AUNTS UNCLES ARE IN UNITY TO STOP THE DESTRUCTION OF OUR CHILDREN if your stepping out and shouting out with us on sept 28th Go to site below also. WE ARE THE VOICES OF CHILDREN EVERYWHERE FLYER FOR THE NATIONWIDE PROTEST.
http://www.facebook.com/events/347315435343140/ Contact here.
VICTIM OF:
CHILD PROTECTIVE SERVICES CPS – FAMILY COURT- FOSTER CARE?

False allegations by CPS, forced adoption, foster care placement, instead of family placement, abused in foster care, falsified cps documentation, children sent back with abuser etc. Non-custodial parent issues, Visitation problems, unreasonable child support, VAWA concerns


COME JOIN THE:
2ND ANUAL NATIONWIDE PROTEST AGAINST
CPS, FAMILY COURT & FOSTER CARE
PRACTICES
WHEN: SEPTEMBER 28, 2012

Retweet version
http://www.causes.com/causes/409526-children-s-rights/actions/1672310

FB- National Association of Family & Child Advocates
http://daveyonefamilylawmanblogspotcom.socialgo.com//magazine/read/international-protest--28th-sept-2012-locally-worldwide_1506.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου