Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Κατάντια: Δύο λεσβίες διεκδικούν την επιμέλεια πεντάχρονου. Ξυπνήστε: Εκεί θα καταλήξει και η χώρα μας εάν δεν διορθωθούν οι νόμοι: Ψηφίστε Νίκο σπιτάλα, στο ευρωψηφοδέλτιο ΔΡΑΧΜΗ

Custody battle over five-year-old twins with THREE mothers: Fears for children as love-split lesbians fight it out

  • Lesbian couple engaged in 'informal' sperm and egg donor arrangement
  • Twin girls now have birth mother, an adoptive mother, a biological mother and an anonymous father
  • Case described by Christian Medical Fellowship as a 'disturbing harbinger'
Twin five-year-old girls who effectively have three mothers are at the centre of a fierce custody battle between the two lesbians who brought them into the world.
The children live with their birth mother but were conceived from eggs donated by her ex-partner – and later adopted by her current partner.
Under the Human Fertilisation and Embryology Act 2008, the egg donor has no legal status as a parent.
But she is fighting for a shared residence order which would allow her part-time custody of the girls – and would recognise her as a third legal guardian.
The court battle prompted warnings over informal sperm and egg donor agreements and concern over the effect on the children.
Philippa Taylor, of the Christian Medical Fellowship, said: ‘This is a disturbing harbinger of things to come. These kinds of cases will continue to rise as the number of people seeking egg and sperm donation increases.
In this situation, the mothers appear to have deliberately created a situation where the parentage of the children is malleable.
The twins now have a birth mother, an adoptive mother, a biological mother and an anonymous father, who they can have no contact with until they are 18. It is hugely confusing for  the children.
‘Too many of these kinds of egg and sperm donor arrangements are done informally, with no concrete decisions made about what role the different parents will play.’
A court heard the birth mother and genetic mother had an ‘intimate relationship’ after meeting in the 1990s and continued to live together after their relationship became platonic. When one of them struggled to conceive, the other agreed to donate her eggs, which were fertilised using an anonymous sperm donor in 2007.
Ο Νίκος Σπιτάλας, ιδρυτής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ προσπαθεί για το μέλλον των νέων της χώρας μας. Ψηφίστε τον, στις 25 μαίου, στο Ευρωψηφοδέλτιο ΔΡΑΧΜΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου