Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Violences: Ενδο-οικογενειακή βία στη Γαλλία


Ce jeudi 26 novembre 2015 au MCP,
-> JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES…
-> LE MCP SE PRONONCE CONTRE
TOUTES LES VIOLENCES…

PRÉSENTATION & DISCUSSIONS

Accueil à 19 h. Réunion à 20 h.


A très bientôt. Sincèrement.
Pour le MCP,
Stephane Ditchev
tél. 01 43 41 45 18
tél. 06 13 82 05 52

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου